โปรโมชั่นแนะนำสมาชิก

โปรโมชั่นแนะนำสมาชิก

โปรโมชั่นแนะนำสมาชิก
ที่มียอดฝากเครดิตสะสม 1000 บาทขึ้นไป

  • แนะนำเพื่อน ครบ 20 คน รับเพิ่ม 1500 บาท
  • แนะนำเพื่อน ครบ 50 คน รับเพิ่ม 7000 บาท
  • แนะนำเพื่อน ครบ 100 คน รับเพิ่ม 15000 บาท
  • แนะนำเพื่อน ครบ 1000 คน รับเพิ่ม 50000 บาท