โบนัสยอดแทง

โบนัสยอดแทง

โบนัสยอดแทงภายใน 1 เดือน

  • ยอดแทง 10 ล้าน รับ 10000 บาท
  • ยอดแทง 20 ล้าน รับ 20000 บาท
  • ยอดแทง 30 ล้าน รับ iPhone 12 รุ่นใหม่ล่าสุด